Zakelijk

 Voor het ontwikkelen van uw bouwtekeningen gebruiken wij intelligente programma’s om een perfect BIM te realiseren. Lees op deze pagina meer over onze diensten.

Staalconstructies en Prefab

Bouwkundig Buro Roelofsen werkt met Tekla Structures, dit is een hoogwaardige software oplossing voor het ontwerpen, detailleren, plannen, coördineren en beheren van een BIM, waarbij het mogelijk is direct en automatisch de productiegegevens voor staal-, hout,- betonbouwers of aannemers te genereren.

Met Tekla Structures leveren ingenieurs- en constructiebureau’s op een hoogst efficiënte manier gedetailleerde constructie modellen. Doordat de constructietekeningen gegenereerd worden uit het Building Information Model, kan worden gefocust op engineering en niet op documenteren. 
Wij leveren een waardevol BIM met een hoge mate van nauwkeurigheid, consistentie en kwaliteit vanuit de essentie van engineering, waar onze projectpartners uitstekend mee verder kunnen.

BIM

Slimmer bouwen met BIM

Een bouwwerkinformatiemodel, in het Engels building information model, beter bekend bij de afkorting BIM, is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Zo kan naast de geometrie en positie van bijvoorbeeld een wand in een dergelijk model ook informatie worden toegevoegd zoals het te gebruiken bouwmateriaal (metselwerk of gewapend beton), kosten, de afmetingen van een sparing ten behoeve van een raamkozijn en het verloop van leidingwerk. De objectgeoriënteerde informatie kan gekoppeld worden aan meerdere zaken zoals fasering, functies, benodigde constructieve sterkte, specifieke aansluiting op omringende objecten, enzovoort.

De afdelingen binnen ingenieursbureaus die gespecialiseerd waren in het bouwen van schaalmodellen zijn in de loop van tijd verdwenen; de behoefte om het signaleren van fouten en het nemen van cruciale beslissingen zo veel mogelijk naar de eerste fasen van een project te halen is blijven bestaan. Faalkosten – kosten door verkeerde beslissingen of bouwfouten – maken 5 tot 13% uit van de omzet van de bouwsector. Om dit te reduceren is een zo compleet mogelijk in- en overzicht van de te bouwen constructie nodig. Een bouwwerkinformatiemodel kan hierbij behulpzaam zijn.